Rationis Development s.r.o.

Naše expertíza ve světě financí

V dynamickém světě financí a bankovnictví je klíčová bezpečnost, spolehlivost a přizpůsobivost. Představujeme vám naše know-how a aspekty tohoto odvětví, na které klademe důraz a jsou specificky navrženy pro splnění těchto požadavků a podporu vašeho růstu.

Bezpečnost dat
Bezpečnost dat

Finanční data patří mezi ta nejcitlivější a díky našim zkušenostem jsme si vědomi, že je potřeba klást důraz na nejvyšší standardy bezpečnosti a ochrany dat. Implementujeme pokročilé technologie a postupy pro zabezpečení vašich informací a zajištění souladu s regulatorními požadavky. Pravidelně aktualizujeme naše produkty tak, aby v nich nezůstaly bezpečnostní hrozby. Nedílnou součástí bezpečnosti je lidský faktor, proto naše zaměstnance školíme tak, abychom odstranili tato rizika. Naše rozmanité zkušenosti z celé řady projektů po celém světě jsou zárukou, že vás nezklameme. Jsme oddaní tomu, abychom vaše finanční údaje chránili a zajistili, že jsou v bezpečí.

Vysoká dostupnost
Vysoká dostupnost

Ve světě financí, kde každá sekunda může znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou, poskytujeme IT řešení, která garantují vysokou dostupnost a schopnost zpracovat obrovské objemy dat v reálném čase. Naše infrastruktura je optimalizována pro rychlé zpracování finančních transakcí a analýzu tržních trendů, umožňující našim klientům vytvářet informované strategie s okamžitým přístupem k datům. S využitím špičkových řešení pro redundanci a škálovatelnost zajišťujeme, že vaše kritické systémy zůstanou aktivní i v případě neočekávaných událostí. Díky tomu nabízíme finančním institucím a bankám partnerství, na které se mohou spolehnout pro své nejcitlivější operace.

Regulace
Regulace

Naše společnost má rozsáhlé zkušenosti s realizací technologických projektů, které jsou specificky navrženy pro splnění regulatorních požadavků v sektoru financí a bankovnictví. Spolupracovali jsme s řadou centrálních a komerčních bank na vývoji systémů, které nejenže respektují legislativní rámce, ale také přinášejí inovace do tradičních bankovních operací. Díky těmto projektům jsme získali hluboké pochopení specifik regulačního prostředí a jeho vlivu na technické aspekty bankovnictví. Tato zkušenost nám umožňuje nabízet řešení, která jsou přizpůsobena aktuálním i budoucím požadavkům našich klientů.

Důvěra a dlouhodobá spolupráce
Důvěra a dlouhodobá spolupráce

Naši klienti v nás nacházejí nejen poskytovatele IT řešení, ale především důvěryhodného partnera pro dlouhodobou spolupráci. Toto partnerství se opírá o vzájemnou důvěru a historii úspěšných projektů, které nám klienti svěřují opakovaně. Naše zaměření na kvalitu, transparentnost a otevřenou komunikaci nám umožňuje budovat vztahy, kde klienti vědí, že se na nás mohou spolehnout pro další fáze svého podnikání. Tento model dlouhodobé spolupráce nám nejen umožňuje lépe porozumět potřebám našich klientů, ale také přizpůsobit naše služby tak, aby nejlépe odpovídaly jejich evoluci.

Rychlost
Rychlost

V dnešní době rychle se pohybujícího digitálního světa je každá sekunda klíčová. Naše softwarová řešení nabízí nejenom vysokou dostupnost, ale také ohromující rychlost zpracování dat. S využitím špičkových technologií a optimalizace infrastruktury jsme schopni rychle reagovat na požadavky našich klientů a zpracovávat obrovské objemy dat v reálném čase. S naším zaměřením na rychlost a efektivitu poskytujeme našim klientům konkurenční výhodu, která je klíčová pro úspěch v dynamickém prostředí finančního trhu. Důkladná péče o výkon a špičkové technologické řešení zajišťují, že náš software je vždy připraven splnit nejnáročnější požadavky našich klientů a bez prodlevy reagovat na jejich potřeby.

Škálovatelnost
Škálovatelnost

Naše řešení jsou navržena s ohledem na budoucí růst vašeho podnikání. Jsme schopni efektivně škálovat naše produkty a infrastrukturu, abychom vám poskytovali podporu, kterou potřebujete, jak roste vaše firma. Škálovatelnost je jedním z klíčových prvků našeho přístupu v softwarovém vývoji. Každý kód, každý prvek infrastruktury a každé řešení, které poskytujeme, je navrženo s ohledem na budoucí rozšiřitelnost a růst vašeho podnikání. Nejde jen o momentální potřeby, ale i o dlouhodobou perspektivu, která bere v úvahu váš plánovaný rozvoj a expanzi.

Rationis Development s.r.o.

Případové studie

HomeCredit - Nákup na splátky

HomeCredit - Nákup na splátky

Projekt MyLoan je aplikace určená k poskytování úvěrů na eshopech v Česku i zahraničí. Patří mezi ně například Alza, Mall, Datart a další. Postupně došlo k téměř kompletnímu přepsání projektu, aby odpovídal novým a náročným požadavkům jako je moderní design, vysoká výkonnost a lepší uživatelský zážitek. Klíčovým vylepšením je možnost bezvýpadkového nasazování a snížení provozních nákladů. V rámci vývoje jsme přidali nové funkce, jako je stahování výpisů přímo z bankovního účtu. Nejnovějším příspěvkem je redesign sekce aplikace pro jednodušší čerpání úvěrů stávajícími klienty a hlubší integraci s mobilní aplikací. Nyní také umožňujeme nákup na splátky prostřednictvím platebních bran.

S kolegy z Rationis spolupracujeme již řadu let. Původně plánovaná výpomoc, na několik měsíců, se změnila na dlouhodobý vztah. Vývojáři z Rationis jsou skuteční odborníci a neexistuje snad problém, se kterým by si neporadili. Osobnostně jsme si sedli také a spolupráce funguje skvěle.

Pavel Ferdan, development team leader
HomeCredit - Flexibilní půjčka

HomeCredit - Flexibilní půjčka

Byli jsme součástí vývoje tohoto produktu již od jeho počátku. Jedná se o jednu z největších inovací za poslední roky, kdy na úplně nový kód, včetně uživatelského rozhraní, postupně přešel i původní produkt ‚nákup na splátky‘. Díky promyšlenému návrhu a unifikované bázi kódu jsme mohli rozšířit službu o obsluhu fyzických osob, OSVČ a právnických osob s pouze minimálními úpravami aplikace. Vyvinuli jsme modul pro A/B testování a vytvořili příslušnou aplikaci pro jeho správu. Produkt byl obohacen o nové funkce, které pomáhají klientům zvládnout proces získání půjčky a vyhovět požadavkům národních bank. Mezi klíčové funkce patří OCR, FaceID, BankID a další nástroje, které zjednodušují proces pro klienty a snižují náklady.

Dobrá spolupráca, vývojári sú ochotní, nápomocní a vždy si nájdu čas na konzultácie. Vedia prísť s vlastnými nápadmi ako sa na danú problematiku pozrieť. Úlohy sú dodávané v termínoch a odpovedajúcej kvalite. Určite spoluprácu odporúčam.

Mária Kopečná, product owner
Credit Info - Maroko (Credit Info Morocco)

Credit Info - Maroko (Credit Info Morocco)

V rámci Marockého projektu, kdy došlo k nahrazení původních systémů Credit Bureau firmy Experian za systémy Credit Info, jsme měli zodpovědnost zejména za vývoj řešení Batch Transformation Module, které transformuje data z flat file formátu dle specifikace původního systému do formátu xml tak, aby je implementovaný systém CB5 (Credit Bureau System) byl schopen importovat do systému a komerční banky působící v Maroku nemusely měnit své systémy. V rámci této implementace jsme kladli důraz na formální validaci dat, a vysokou prostupnost systému, který musí každý měsíc zpracovat desítky milionů záznamů o kontraktech a dalších kreditních informacích.

Partneři z Rationis se neúnavně a s nejvyšší profesionalitou věnovali projektu Marockého systému, přičemž jejich přístup a nasazení i napříč složitosti migrace byl perfektní. S pečlivým plánováním, vynikající komunikací a vysokou mírou technického know-how dokázali efektivně vyvinout a implementovat kritický modul pro transformaci dat, což umožnilo hladkou migraci systémů Credit Bureau. Naše týmová spolupráce a angažovanost nám umožnily splnit naše cíle a poskytnout našim klientům v Maroku řešení, které přesně odpovídá jejich potřebám a očekáváním.

Tucker Zengerle, CTO
Credit Info - Indonésie (Pefindo)

Credit Info - Indonésie (Pefindo)

Zkraje spolupráce se společností CreditInfo se rozjížděl rozsahem nejnáročnější projekt v podobě nové implementace systému Credit Bureau 5 pro Indonéskou společnost Pefindo. Naši vývojáři se k projektu dostali v pozdní fázi integrace do Indonéského prostředí. Obrovské objemy dat, distribuce zátěže mezi více uzlů systému, vysoká bezpečnostní a legislativní náročnost klienta a potřeba časové efektivity znamenaly opravdovou výzvu. Technické know-how a schopnost agilně reagovat na vyvíjející se požadavky byly pro úspěch projektu kritické, protože se původně monolitický produkt během projektu dělil na škálovatelné moduly schopné distribuovat zátěž mezi uzly. Vše ale nakonec znamenalo úspěch ve formě stovek milionů kreditních záznamů v systému postaveném „na zelené louce“.

Během implementace našich systémů pro tou dobou našeho největšího klienta Pefindo v Indonésii, se s námi naši partneři z Rationis podíleli na vývoji hned několika produktů. Kromě našeho klíčového kreditního systému CBS, jenž je co do komplexity a funkcionality na špici kreditního sektoru, to byl mimo jiné například systém BTM pro transformaci velkých objemů dat. Na jeho vývoji se Rationis podílel téměř od jeho začátku, a i díky tomu byli coby naši partneři schopni přímo v sídle Pefinda v Jakartě za extrémních bezpečnostních podmínek v reálném čase analyzovat a zpracovávat požadavky systému zpracovávajícího až stovky milionů kreditních subjektů.

Marek Barilla, softwarový architekt
Credit Info - Sri Lanka (CRIB)

Credit Info - Sri Lanka (CRIB)

Pro potřeby projektu pro centrální banku Sri Lanky jsme se věnovali zejména implementační customizaci CB5 pro potřeby Sri Lanky, kdy jsme vyvinuli například nový modul Self Inquiry, nebo redefinovali modul Billing. Tento modul jsme výkonově optimalizovali, kdy došlo k zkrácení doby zpracování dat zhruba stonásobně. V pozdější fázi vývoje jsme přezvali vůdčí roli v rámci implementačního týmu, úzce spolupracovali s projektovým manažerem a dodávali mu technický vhled potřebný k dosažení projektových cílů. Za zmínku stojí také příprava skriptů, které polo-automatizovaly proces nasazování nových verzí na klientská prostředí, což vedlo k velké úspoře času a umožnilo zkrátit cyklus zpětné vazby od zákazníka. Během projektu jsme navštívili kanceláře CRIB přímo na Sri Lance, abychom získali hlubší vhled na klientovy potřeby.

S Rationis jsem spolupracoval na implementaci kreditního byra pro klienta nejen na Sri Lance, kde jsme se museli vypořádat s řadou pracovních výzev velmi náročného klienta. Kolegové z Rationis byli partneři se kterými se nám vždy podařilo najít řešení, které uspokojilo potřeby klienta, ale zároveň ušetřilo firmě peníze. Mohl jsem se spolehnout, že úkoly, na nichž se dohodneme, budou dodány v požadované kvalitě a v dohodnutý termín.

Lukáš Záruba, technický analytik projektu
Credit Info - Omán (MALA'A)

Credit Info - Omán (MALA'A)

Projekt v Ománu spočíval v implementaci CB5 pro potřeby tamního trhu, kde jsme vyvíjeli nové moduly a funkcionality kreditního registru. Během projektu naši odborníci opakovaně působili přímo v Ománu, kde pomáhali integrovat desítky místních bank na nový systém. To spočívalo primárně v instalaci a konfiguraci datového mostu pro přenos dat, zaškolení na používání BTM (Batch Transformation Module) a úvodní analýze vstupních dat, jejich validaci a nápravu jejich nedostatků.

Kolegové z Rationis se mnou přímo spolupracovali na několika projektech, kde Creditinfo dodávalo komplexní řešení kritické infrastruktury bankovního sektoru na národní úrovni. V rámci těchto projektu, jsme řešili mnoho zajímavých výzev v oblasti celkového návrhu systému, jeho výkonu, stability, monitoringu interních procesů i náročných změnových řízení. Tým byl vždy ochotny proaktivně a konstruktivně spolupracovat na řešení těchto výzev za což jim patří dík i uznáni za úspěšně dokončené projekty.

Filip Kratochvíl, šéf projektového managementu
Credit Info - .NET UPGRADE CB5 & IDS

Credit Info - .NET UPGRADE CB5 & IDS

Naši odborníci měli vůdčí roli při upgrade klíčových produktů CB5 a IDS (Identity Service) na .NET 6. Jádro CB5 do té doby bylo na verzi .NET Framework 4.6, tudíž šlo o významný posun. CB5 se skládá z více než desítky solution souborů (.sln) se stovkami projektových souborů (.csproj). Technologicky mezi největší výzvy patřilo nahradit WCF služby za CoreWCF, přemigrovat Entity Framework 6 s přístupem database-first na Entity Framework Core 6 s přístupem code-first, či nahradit některé, v novém frameworku již nepodporované, technologie či knihovny třetích stran. Organizačně bylo největšími výzvami se „neztratit“ v obrovském objemu práce, kdy mnohdy nebylo vidět pomyslné světlo na konci tunelu, dále provést upgrade během běžného provozu několika dalších týmů, které pracovaly na rozvoji systému a dalších projektech. Celý projekt se nám povedlo úspěšně dokončit pouze s krátkým code-freeze před finálním sloučením do společné vývojové větve.

Jsem nadšený, že mohu pochválit Filipa, konzultanta společnosti Rationis, za jeho neocenitelnou roli seniorního softwarového inženýra při vedení migrace naší organizace z .NET Framework 4.7.2 na .NET 6. Jeho pozoruhodná technická zdatnost, vůdčí schopnosti a schopnosti spolupráce byly patrné po celou dobu projektu. Přestože se Filip potýkal s problémy, během šesti měsíců úspěšně migroval více než 1300 projektů, což svědčí o jeho odhodlání a odborných znalostech. I když se vyskytly případy, kdy bylo třeba zlepšit komunikaci a koordinaci, Filipova schopnost podporovat týmovou práci, předvídat technické problémy a poskytovat řešení byla příkladná. Přestože se objevily obavy týkající se řízení rozpočtu, Filipovo proaktivní řešení problémů a neochvějné odhodlání k dokonalosti zajistily dokončení projektu. Celkově byl Filipův přínos zásadní, neboť se zabýval jak silnými stránkami, tak oblastmi, které je třeba zlepšit, a proto jej lze vřele doporučit pro budoucí projekty vyžadující technickou zdatnost, vedení a týmovou práci.

Jaroslav Jirava, hlavní softwarový architekt

Nenašli jste nějaké informace? Chcete s námi začít spolupracovat?